Ljubljana Üniversitesi

Ljubljana Üniversitesi, Slovenya’daki en eski ve en büyük üniversitedir. 64000 kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencisi
ile Avrupadaki en büyük üniversiteler arasındadır. Ranking Web of World Universities tarafından yılda iki kez
yapılan üniversite sıralamasına göre, şu anda (2014) Ljubljana Üniversitesi (12000 üniversite arasında) Dünyada
192., Avrupada ise 67. sıradadır

Biyoteknoloji (UN)
Tarım, Tarla ve Bahçe Bitkileri (UN)
Biyoloji (UN)
Ormancılık ve Yenilenebilir Kaynaklar (UN)
Ormancılık (VS)
Peyzaj Mimarlığı (VS)
Ahşap (UN)
Ahşap ve Lifli Kompozit Teknolojileri (UN)
Tarım ve Hayvan Teknolojileri (VS)
Mikrobiyoloji (UN)
Gıda Bilimi ve Beslenme (UN)
Banka ve Finans Yönetimi (UN, VS)
Para ve Finans (UN)
İşletme (UN, VS)
Uluslar Arası Ekonomi (UN)
İş Ekonomisi (UN)
İşletme Enformatiği (UN, VS)
İş Lojistiği (VS)
Muhasebe ve Denetim (UN)
Pazarlama* (UN, VS)
Uluslararası Ticaret* (UN, VS)
Turizm (UN, VS)
Uluslar Arası İşletme (VS)
Muhasebecilik (VS)
Kamu Sektörü (VS)

Siyaset Bilimi (UN)
Sosyoloji Analizi (UN)
Sosyal Bilişim (UN, VS)
Avrupa Çalışmaları-Sosyal Bilimler (UN)
Medya ve İletişim (UN)
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler (UN)
Kültür Bilimi (UN)
Uluslar Arası İlişkiler (UN)
Gazetecilik (UN)
Analitik Siyaset Bilimi (UN)
Analitik Sosyoloji Bilimi (UN)
Siyaset Bilimi-Politika Analizi ve Kamu Yönetimi (UN)
Politika Bilimi ve Savunma (UN)
Sosyoloji ve Personel Yönetimi (UN)

Eczacılık (UN) 5 yıl
Kozmetoloji (UN) 3 yıl
Biyotıp ve Laboratuar (UN)

Elektroteknik (UN)
Uygulamalı Elektroteknik (VS)
Multi Medya İletişim (VS)

Jeodezi (UN)
İnşaat Mühendisliği (UN)
Mimari (UN)
Hidroloji ve Belediye Mühendisliği (UN)
Operasyonel İnşaat Mühendisliği (VS)
Gayrimenkul Teknik Yönetimi (VS)

Biyokimya (UN)
Kimya (UN)
Kimya Mühendisliği (UN)
Mühendislik Güvenliği (UN)
Kimya Teknolojileri (VS)
Pedegojik Matematik (MAG) 5 yıl
Matematik (UN)
Finans Matematiği (UN)
Fizik (UN)
Meteoroloji ve Jeofizik (UN)
Pratik Matematik (VS)
Fiziksel Ölçüm Bilimleri (VS)
Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik (UN) (Bilgisayar
Mühendisliği ile ortak)

Ulaşım Teknolojisi (UN)
Gemi Makinaları Mühendisliği (VS)
Nautic (VS)
Trafik Teknolojileri ve Ulaşım Lojistiği (VS)

Bilgisayar Mühendisliği ve Enformasyon (UN, VS)
Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik (UN)
Yönetim Enformasyon

Makine Mühendisliği (UN)
Makine Mühendisliği (VS)*

İngiliz Dili ve Edebiyatı (UN)
Antik ve Humanistik Bilimler (UN)
Arkeoloji (UN)
Kütüphanecilik ve Enformasyon (UN)
Etnoloji ve Kültürel Antropoloji (UN)
Felsefe (UN)
Fransız Dili ve Edebiyatı (UN)
Fransızca ve Roman Dilleri (UN)
Coğrafya (UN)
Alman Dili ve Edebiyatı (UN)
Japon Dili ve Edebiyatı (UN)
Müzikoloji (UN)
Pedogoji ve Andragoji (UN)
Karşılaştırmalı ve Teorik Edebiyat (UN)
Psikoloji (UN)
Çin Dili ve Edebiyatı (UN)
Sloven Dili ve Edebiyatı (UN)
Sosyoloji ve Kültür (UN)
Sanat Tarihi (UN)
Batı Slav Dilleri ve Tarihi (UN)


Şehir Hakkında

Şehrin isminin kökeninin ne olduğu konusunda karara varılamamıştır. Bazı tarihçiler ismini, “Laburus” denilen antik Slav şehrinden aldığına inanırlar. Diğerleri ise kelimenin kasabadaki bir selden sonra Latince “Aluvina”dan geldiğini düşünür. Sonuç olarak bazıları kökeninin Slav sözcüğü olan Luba (sevilen) olduğunu var saymaktadırlar. Şehrin Almanca ismi Laibach’tır. Bilinen Yunan efsanesine göre, kahraman Jason (Latince “Yason” olarak telaffuz edilir) ve Argonotlar Colchis’teki altın postu bulduktan sonra, Ege Denizi’ne dönmek yerine Tuna Nehri’nde yol alarak kuzey yönüne varmışlardır. Giderek, Tuna’nın bir kolu olan Sava’nın etrafından Lublianika ırmağının kaynağına varmışlardır. Gemilerini batıdaki evlerine dönmek için Adriyatik Denizi’ne taşımış, karaya çıkmışlardır. Argonotlar, günümüz şehirleri Vrhnika ve Ljubljana arasında, bataklıkla çevrili bir göl bulmuşlardır. Burası Jason’un bir canavarı devirdiği yerdir. Bu canavar, şehrin arması ve bayrağı üzerinde bulunan ejderhadır. Çok kanatlı ejderhalar Ejderha Köprüsü’nü süsler. 1900 ve 1901 yılları arasında yapılan bu köprü, Zaninoviç’in çalışmasıdır. Ejderha, ayrıca yüzyıllar boyunca Slovenya’nın ruhani merkezi olan yakın Avusturya kenti Klagenfurtun’un sembolüdür.

İsim Soyisim (gerekli)

Email (gerekli)

Telefon Numaranız

Bulunduğunuz Ülke

Hangi Ülkeye Gitmek İstiyorsunuz

Hangi Programı İstiyorsunuz

Sormak İstediğiniz?

Bize nasıl ulaştınız?