Projeler

OAED, gençlere, ailelerine ve yetişkinlere yönelik olarak eğitim ve koçluk hizmetleri sunarak bireysel gelişimlerine katkı yapacak biçimde yaşam kalitelerini yükseltme temalı projeler yürütmektedir

OAED, yeni fikir ve yaklaşımlara dayalı mesleki ve kişisel gelişim için danışmanlık programları ve koçluk hizmetleri sunmaktadır.

OAED, araştırma, değerlendirme, teknik yardım ve eğitim yoluyla hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesini desteklemektedir. Uzmanlığımız, orta öğretim, üniversite ve yetişkin eğitim alanlarını kapsar ve eğitim reformu ve iyileştirme gibi kritik konulara odaklanır.

Orta Avrupa Eğitim Danışmanlığı ve Koçluk Hizmetleri (OAED) aşağıdaki konularda proje tabanlı destek vermektedir:

– Eğitim sırasında kişisel engellerin çözümlenmesi

– Bilgi odaklı yeni fikirler geliştirme

– Girişimcilik eğitimi

– Vaka çalışmaları ve gerçek hayattan sorunların tartışılması

– İşbaşı eğitimi

– İş gölgeleme/takibi faaliyetleri

– Öğrenme ortamlarının kalite değerlendi rmesi

– Müfredat geliştirme ve değerlendirme

– Stratejik planlama

– Akreditasyon desteği

– Staj olanakları

– Gerçek iş problemlerini çözmek için rehberlik ve koçluk

– Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim

– Proje desteği

– Ağ oluşturma

Ana faaliyetler şunlardır:

Koçluk ve mentörlük

Atölye çalışmaları

Destekleyici çalışmalar

Kariyer koçluğu

Akran danışmanlığı

Proje Yürütme Ekibimiz

Halit USANMAZ: Aktif öğrenme ve kariyer desteği alanlarında tecrübe sahibi olup, gençlerin yönlendirilmesi ve koçluk hizmetlerinin sunulmasında görevlidir. Staj çalışmalarının organize edilmesi, öğrenmenin değerlendirilmesi ve sosyal girişimcilik üzerine tecrübe sahibidir. OAED tarafından düzenlenen eğitim kursları ve seminer faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Ayşe Hande AYDOĞAN: Uluslar arası İlişkiler, Tercüme ve Çeviri alanından mezun olup, özellikle gençlere yönelik eğitim danışmanlığı üzerinde tecrübe sahibidir. Kariyeri boyunca yetenek yönetimi, örgütsel gelişme ve yönetim-organizasyon danışmanlığı konularında görev almıştır.

Kübra PAKTÜRK: Uluslararası İşletme ve Sosyoloji mezunu olup, eğitim faaliyetlerinin akademik değerlendirmesi, izlenmesi ve raporlanması konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Organizasyonel yönetim ve saha içi eğitim konusunda nitelik ve deneyim sahibidir.

Yağmur CENGİZ: Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olup, modern öğrenme deneyimlerini tasarlama ve geliştirme üzerine tecrübesi bulunmaktadır. İleri düzeyde kariyer koçluğu ve akran danışmanlığı becerilerine sahiptir. Performans yönetimi ve liderlik gelişimi konularında tecrübeye sahiptir.