OAED, gençlere, ailelerine ve yetişkinlere yönelik olarak eğitim ve koçluk hizmetleri sunarak bireysel gelişimlerine katkı yapacak biçimde yaşam kalitelerini yükseltme temalı projeler yürütmektedir

OAED, yeni fikir ve yaklaşımlara dayalı mesleki ve kişisel gelişim için danışmanlık programları ve koçluk hizmetleri sunmaktadır.

OAED, araştırma, değerlendirme, teknik yardım ve eğitim yoluyla hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesini desteklemektedir. Uzmanlığımız, orta öğretim, üniversite ve yetişkin eğitim alanlarını kapsar ve eğitim reformu ve iyileştirme gibi kritik konulara odaklanır.

Orta Avrupa Eğitim Danışmanlığı ve Koçluk Hizmetleri (OAED) aşağıdaki konularda proje tabanlı destek vermektedir:

– Eğitim sırasında kişisel engellerin çözümlenmesi

– Bilgi odaklı yeni fikirler geliştirme

– Girişimcilik eğitimi

– Vaka çalışmaları ve gerçek hayattan sorunların tartışılması

– İşbaşı eğitimi

– İş gölgeleme/takibi faaliyetleri

– Öğrenme ortamlarının kalite değerlendirmesi

– Müfredat geliştirme ve değerlendirme

– Stratejik planlama

– Akreditasyon desteği

– Staj olanakları

– Gerçek iş problemlerini çözmek için rehberlik ve koçluk

– Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim

– Proje desteği

– Ağ oluşturma

Ana faaliyetler şunlardır:

 

 

 

 

 

 

Koçluk ve mentörlük

 

 

 

 

 

 

 

Atölye çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

Destekleyici çalışmalar

 

 

 

 

 

 

 

Kariyer koçluğu

 

 

 

 

 

 

 

Akran danışmanlığı Proje Yürütme Ekibimiz

 

Halit USANMAZ: Aktif öğrenme ve kariyer desteği alanlarında tecrübe sahibi olup, gençlerin yönlendirilmesi ve koçluk hizmetlerinin sunulmasında görevlidir. Staj çalışmalarının organize edilmesi, öğrenmenin değerlendirilmesi ve sosyal girişimcilik üzerine tecrübe sahibidir. OAED tarafından düzenlenen eğitim kursları ve seminer faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Nimet YAZICI: İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik alanından mezun olup, yurtdışında çeşitli ülkelerde,özellikle gençlere yönelik eğitim danışmanlığı üzerinde çalışmış, ve bu konuda tecrübe sahibidir. Kariyeri boyunca yetenek yönetimi, örgütsel gelişme ve yönetim-organizasyon danışmanlığı konularında görev almıştır.

Aysun ZAMUR:  Halkla ilişkiler bölümü mezunu olup, Almanya’ da uluslararası öğrenci işlerinde görev almıştır. Eğitim faaliyetlerinin akademik değerlendirmesi, izlenmesi ve raporlanması konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Organizasyonel yönetim ve saha içi eğitim konusunda nitelik ve deneyim sahibidir.

Tuğçe BALABAN: Eğitim Fakültesi mezunu olup, bu alanda deneyime sahiptir. Öğrenci ilişkileri, modern öğrenme deneyimlerini tasarlama ve geliştirme üzerine tecrübesi bulunmaktadır. İleri düzeyde kariyer koçluğu ve akran danışmanlığı becerilerine sahiptir. Performans yönetimi ve liderlik gelişimi konularında tecrübeye sahiptir.

 

Detaylı bilgi için;

http://www.vaev.at/
http://erasmuspartner.at/
http://www.projepartneri.com/
Copyright 2015 - 2024 Orta Avrupa Eğitim Danışmanlığı | All Rights Reserved